לרכישה - מהיבואן לצרכן

תקנון מכירות באתר

תקנון הרוכב החשמלי – חלק כללי

מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מכוון כמובן לשני המינים.

אתר "הרוכב החשמלי" הוקם מתוך מטרה לשמש כחנות וירטואלית לטובת רכישת מוצריתחבורה חשמליים (להלן: "האתר", "החנות", בהתאמה).

תקנון האתר הינו הסכם התקשרות מחייב בין הלקוח לחנות, לכל סוגיה. רכישה ו/או גלישה באתר הרוכב החשמלי הינה כהסכמה של הגולש/הלקוח לפעול בהתאם לנהוג בתקנון. לקוח אשר לא מעוניין לעמוד בתנאי תקנון זה מתבקש על כן לא לעשות באתר הרוכב החשמלי שימוש.

בטרם הרכישה יש לקרוא תקנון זה ולאשר את קריאתו בכדי להשלים את העסקה . למען הסר ספק, יובהר כי לא יהיה תוקף לטענות שיועלו על ידי רוכש באתר אשר נוגדות את הסכם זה לאחר ביצוע הרכישה בטענה כי המסמך לא הוקרא לו או לא נמסר לו באופן ספציפי. אישור קריאת התקנון הינו תנאי מקדים לכל ביצוע של רכישה באתר הרוכב החשמלי.

 
אודות השירות והמכירה


אתר הרוכב החשמלי עובד עם יבואנים ומשווקים של כלי תחבורה חשמליים ובעיקר אופניים חשמליים, קורקינטים חשמליים, אביזרים נלווים ועוד. הרוכב החשמל איננו היבואן של הכלים אלא משמש אך ורק כפלטפורמה להתקשרות של הלקוח לטובת רכישה ישירה מהיבואן או המשווק המורשה. הפלטפורמה של הרוכב החשמלי מאפשרת ממשק נוח בין הלקוח והיבואן או המשווק המורשה, באופן המאפשר לאתר "הרוכב החשמלי" להציג על פי רוב מחירים אטרקטיביים ביותר ביחס לשוק ולמתחרים.

היות שהרוכב החשמלי הינה פלטפורמת תיווך בלבד, הרכישה באתר נעשית מול היבואן או המשווק המורשה, והם אחראים כלפי הלקוח ביחס לכל עניין הקשור ברכישת המוצר. בכלל זה, לאחר הרכישה, כל ההתנהלות של הלקוח בנוגע למוצרים הינה מול היבואן או המשווק המורשה – כאשר תקופת האחריות מפורטת ביחס לכל מוצר (למרבית המוצרים מוצמדת תקופת אחריות בת שנה).

תיקונים ושירות יטופלו במסגרת תעודת האחריות שנמסרת ללקוח במועד המסירה של המוצר, בהתאם לתנאים המפורטים בה.

 
פרטים וייעוץ


הרוכב החשמלי מספק מענה של ייעוץ ופרטים נוספים אודות המוצרים ותהליך הרכישה, על בסיס המידע שהוא מקבל מהיבואנים והמשווקים המורשים ביחס למוצרים הנמכרים על ידם. למען הסר ספק, אין לראות בייעוץ זה כהמלצה לרכוש מוצר זה או אחר. ניתן ליצור קשר עם החנות הן בהשארת הודעה בטפסי יצירת קשר באתר, הן במייל והן בטלפון (המופיעים בעמוד "צור קשר").

 
תהליך הרכישה


בחירת מוצר דורשת הוספת המוצר "לסל" על ידי לחיצה על הכפתור ייעודי. ניתן לבחור שדרוגים ותוספות, וכן לבחור באופציית המשלוח המתאימה. לאחר בחירה בכל השדות הרלבנטיים, הלקוח נדרש להשאיר פרטים אישיים כגון שם, כתובת מגורים, מספר טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה.

חשוב להקפיד על הזנה מלאה ונכונה של הפרטים בכדי לאפשר לאתר הרוכב החשמלי להעביר את ההזמנה ליבואן או למשווק המורשה לטובת אספקה מסודרת ותקינה.

לאחר השארת פרטי כרטיס אשראי, החנות תבצע בדיקה של הפרטים שהוזנו, ובמידה שכרטיס האשראי יאושר, תועבר ההזמנה ליבואן הרלבנטי. הלקוח יקבל הודעה המודיעה על אישור ההזמנה במייל. 

ניתן לבצע הזמנות באתר "הרוכב החשמלי" 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. יום עסקים הוא אחד מימי א'-ה', בין השעות 9:00 ל-18:00. לא כולל חגים וערבי חגים. שיטת המכירה בחנות הרוכב החשמלי מבוססת על מכירה של מוצרים שונים בהתאם למחיר קבוע מראש.


מדיניות ביטולים


הרוכב החשמלי מאפשר ללקוחותיו לבטל את רכישת המוצר עד 14 ימים ממועד המסירה באריזה המקורית. הביטול מבוצע בפועל אך ורק באמצעות שיחת טלפון או הודעה בדואר אלקטרוני לאתר "הרוכב החשמלי" אשר ידאג לבצע את ביטול המכירה מול היבואן או המשווק המורשה.

אין אפשרות לבטל עסקה של מוצרים אשר יוצרו עבור הצרכן באופן מיוחד. ייצור מיוחד לא כולל שדרוגים שניתנים להסרה כמו סוללות משודרגות, מושב ספה, מעמד לטלפון וכדומה.

הרוכב החשמלי רשאי לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 100 שקלים או עד 5% מהעסקה (לפי הנמוך מביניהם), בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א. סכום הזיכוי המקסימלי שיינתן ללקוח המבטל יהיה כנגד הסכום ששולם בעבור הרכישה. הרוכב החשמלי לא יישא בתשלומים נוספים בעקבות אובדן זמן, טעות במוצר שנרכש, איחורים וכדומה. ביטול המוצר כרוך בהשבתו באריזתו המקורית ליבואן, לפי הכתובת שתסופק ללקוח. המוצר המוחזר חייב להיות עדיין באריזתו המקורית, שלם לחלוטין וללא כל נזק ו/או פגיעה ו/או פגם מכל סוג.

במידה שהמוצר יצא למשלוח והעסקה בוטלה לאחר מכן, הרוכב החשמלי רשאי לגבות מהלקוח את דמי המשלוח.
אין אפשרות להחזיר מוצרים שהורכבו או פורקו, ללא קבלת הסכמת הרוכב החשמלי.

ביטול עסקה על ידי הרוכב החשמלי

הרוכב החשמלי יהיה רשאי לבטל מכירה או עסקה, חלקה או כולה, וזאת בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:


• לא ניתן לבצע את המכירה בעקבות אירועים ביטחוניים, כוח עליון וכדומה.
• נפלה טעות סופר בתיאור המוצר או במחירו.
• בעיה טכנית או תקלת תקשורת שלא אפשרו שימוש תקין באתר.
• המוצר איננו קיים במלאי לאחר מכירה. חשוב להדגיש כי מוצרי האתר תלויים בזמינות אצל היבואן המשתנה תדיר, ועל כן הרוכב החשמלי לא יישא בכל פיצוי בגין ביטול עסקה בעקבות העדר מלאי.

הרוכב החשמלי ימסור ללקוח את הודעת הביטול בדואר אלקטרוני או בטלפון.
הרוכב החשמלי לא אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם לרוכש או למאן דהו, בעקבות רכישת מוצר בסכום גבוה יותר אצל צד שלישי.

 
משלוח ואספקה


לאחר ביצוע הזמנה באתר, הרוכב החשמלי מעביר את ההזמנה ליבואן הראשי או המשווק המורשה. האחריות לספק את המוצר הנרכש ולשלוח אותו לרוכש היא על היבואן הראשי או המשווקה המורשה.

עם מסירת המוצר ללקוח, מוטלת על הלקוח האחריות לבדוק את ההתאמה של המוצר להזמנתו, לרבות שלמותו לפני התקנתו.
לאחר הרכבת המוצר, הרוכב החשמלי לא יקבל כל תלונה בנוגע לאי התאמה מכל בחינה – צבע, גודל, חלוקה, מפרט טכני וכדומה.
במידה שהמוצר איננו תקין, יש להודיע על כך במיידית לרוכב החשמלי באמצעות טלפון או דואר אלקטרוני.

היבואן או המשווק המורשה יספקו את המוצר ללקוח לפי הכתובת שהוזנה בפרטים במועד הרכישה, תוך המועד אשר נקוב בדף, ובכפוף לאישור המכירה על ידי חברת האשראי.

איחורים במשלוח – בנוסף לאמור לעיל, הרוכב החשמלי איננו אחראי למשלוח ללקוח אלא האחריות על כך היא על היבואן או המשווק המורשה. לא תחול אחריות על משלוח שייגרמו בעקבות כוח עליון, מלחמה, פעולות איבה, נזקי טבע, מצב חירום וכדומה. באופן דומה לא תהיה אחריות על איחור במסירה בשל שביתה של שירותים או ספקים שדרושים להובלת המוצרים או ייצורם. כלומר, כל סיבה שאיננה בשליטת היבואן. אזורים בארץ אשר מוגבלים לגישה בעקבות נסיבות ביטחוניות, היבואן רשאי לספק את המוצר במקום מקובל וסמוך, כמובן תוך כדי תיאום מבעוד מועד עם הלקוח. תשלום דמי המשלוח ייגבה בתשלום הראשון במכירה בתשלומים. לעתים קיימת גם אפשרות של איסוף עצמי בתיאום מראש מול היבואן, ככל שקיימת אופציה כזו היא תפורט בתיאור המוצר. איסוף עצמי מבטל את התשלום של דמי המשלוח. לקוח אשר לא ידרוש מוצר שנשלח אליו, יישא בתשלום דמי המשלוח. לקוח אשר לא ידרוש את החבילה ויבקש את שליחתה שנית, יחויב שנית בדמי משלוח.

כללים והערות נוספות:

הנהלת אתר הרוכב החשמלי שומרת לה באופן תמידי את הזכות לשנות את כללי ההשתתפות באתר ואת התנאים המופיעים בתקנון. עם זאת, לא יבוצעו שינויים בתקנון האתר במקביל ותוך כדי ביצוע של הליך רכישה.

תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד. הרוכב החשמלי לא אחראי על כל הרכבה או התקנה של מוצרים ואביזרים שנרכשים באתר בנוסף לכלי התחבורה. אחריות להרכבתם של מוצרים אלה על כלי התחבורה הינה של הלקוח ועל חשבונו.

הלקוח הוא האחראי הבלעדי לשירות והתחזוקה של המוצר שרכש באתר הרוכב החשמלי. יש לקרוא את הוראות השימוש במוצר בטרם השימוש וכל שימוש בניגוד להוראות הללו הינו אסור.

זכויות יוצרים

התוכן באתר הרוכב החשמלי הוא תוכן מקורי ואין להעתיק, לשכפל או להציג אותו בכל מקום אחר מבלי לקבל אישור מפורש במייל.